VN | EN

Dịch vụ bán số đẹp của Gmobile


Chọn số

Chọn số

Chọn số
Tìm kiếm số

Tìm số đẹp Giá tiền

Ví dụ: 099678*, *9999, *56789, *8888, *33333, *6688, *6868
Hướng dẫn nhập số cần tìm:

1. Tìm chính xác số: Nhập chính xác số cần tìm vào ô "Tìm số". Ví dụ nhập: "0996789789".
2. Tìm theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối. Ví dụ nhập: "09966688*".
3. Tìm theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số cuối và thêm "*" ở đầu. Ví dụ nhập: "*778899".
4. Tìm kiếm nâng cao: Nhập số và dấu "*" phục vụ cho việc tìm kiếm nâng cao. Ví dụ nhập: "*6*88*9".

Sau khi chọn được số, Quý khách vui lòng ra điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gần nhất để mua. Danh sách địa điểm các cửa hàng của Gmobile: tại đây